Hz.Muhammed'in İçeceği: Süt Kefiri'nin Hikayesi. - Doğal Maya

Hz.Muhammed’in İçeceği: Süt Kefiri’nin Hikayesi.

Hz.Muhammed’in İçeceği: Süt Kefiri’nin Hikayesi.
Ürün Detay

Aslında süt kefiri mayalarının ilk ortaya çıkışı gizemli bir efsane. . Süt kefirinin ilk görüldüğü yer Kuzey Ossetya. Yani Kafkas Dağları. Dilden dile yayılan bir söylenceye göre, Kafkas Dağlarının kuzey eteklerinde yaşayan insanların kuvvetli inanç ve desteğinden etkilenen Peygamberimiz Hazreti Muhammed bu insanlara lütfederek kendine ait mayalardan vermiş ve kefir yapımını öğretmiş. Buna karşılık Kafkas halkları da mayaları yıllarca büyük bir özenle saklayıp, babadan oğula geçen bir korumayla yaşatmışlar ve asla dışarı çıkarmamışlar. Çünkü bölgedeki yaygın inanışa göre şayet kefir mayaları başka ellere geçerse Peygamberimizin itimadı boşa çıkacak ve bu halkların kuvvetleri zayıflayacaktır.

 

Kafkasya’da nesiller boyu inek keçi bazen de koyun sütüyle yapılan kefir genellikle hayvan işkembesine konulup kapının önüne asılırmış. Her eve giriş çıkışlarında ev halkı kefir dolu tulumu çalkalar ve içinden kefir alındıkça süt ilave ederek hiç ara vermeden kefir içerlermiş. Yüzlerce yıl Kafkas halklarınca saklanan bu içeceğin şifa veren özellikleri ne kadar gizlenirse gizlensin zaman içinde dilden dile yayılmış.

Marco Polo’nun Doğu’ya yaptığı ziyaretleri anlatan günlüklerinde hastaları iyileştiren enerji veren sihirli bir iksir olarak tarif edilen kefir Kafkasya’da ancak 19.yüzyılın sonuna kadar saklı kalmış.

Kefir’in tüberkülozun, bağırsak ve mide hastalıklarının tedavisinde çığır açması Rus doktorların dikkatini çekmiş ve ilk bilimsel araştırmalar Rus Doktorlarca yapılmıştır. Rus Doktorlar Birliği 1900’lü yılların başında Kefir mayalarının ne pahasına olursa olsun ele geçirilerek Rusya’ya getirilmesi kararını almış.

Bundan sonraki olaylar ise casus romanlarına taş çıkaracak cinsten. Rus Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen Blandov kardeşler genç ve güzel İrina Sakharova ile anlaşırlar. İrina kefir mayalarına sahip Kafkas bir Bey olan Mirza Barchorov ile ilişki kurar ve kendine aşık eder. İrina Mirza Bey’den güzellik ve gençlik kaynağı olan kefir mayalarından ister ama emeline ulaşamaz. Peygamberinin emanetini aşkı da olsa bir yabancıya vermeyen Mirza Bey yine de İrina’dan vaz geçmez ve onu kaçırtır. Fakat İrina Mirza Bey’in elinden adamları sayesinde kurtulur ve zorla evlenmeye zorlandığı için Çar’a şikayet eder. Çar’ın kararı ile Mirza Bey mayalardan bir fincan İrina’ya vermeye zorlanır. Bu hikayenin doğruluğu 1973 yılına ait bir beratta gizlidir. Rus Sağlık Bakanlığı bu tarihte İrina Sakharova’ya böyle bir içeceği Rus Halkına armağan ettiği için özel bir teşekkür mektubu yazmıştır.

İrina sayesinde Rusya’ya gelen kefirler hemen yayılır ve en çok tüketilen içecek halini alır. İkinci Dünya Savaşı sırasında da Alman askerlerle Almanya’ya getirilen mayalar eczanelerde ve o dönem için oldukça yüksek fiyatlara satılır.

Böylece Dünya’ya açılan kefir mayalarının tümünün İrina’nın bir fincan mayasından üretildiği söylenmektedir.